luni, 28 martie 2011

Watch the video… Archangel Gabriel(video)

Arhanghelul Gabriel–Archangel Gabriel(video) 

Un film de 2 minute in care am simtit ca timpul sta in loc... In fiecare dimineata sa privim acest film si viata noastra ar arata asa:

                       Gabriel is the messenger of God’s Word. His name means “God is my strength.” He is bringing them to know the mystery of reincarnation of souls to be born and we instruct us all in terms of gifts and our spiritual mission in this world. He is the protector of children and takes care of the child in each soul of us, it is prevented from ever increasing, or is injured and needs love. He is helping us to awaken the child inside with words full of love and tenderness.

Hand of protection is always there to protect what is naturally and easily in November. In all religions, Gabriel is considered the most important divine messenger. He is tireless in transmitting the Word of God to those who will listen and we will respect the divine essence of themselves. He is known as the Ambassador and Humanity, Angel revelations, he who gives good news, justice and divine compassion. He is an Angel of Joy and Spirit of Truth.


Gabriel este mesagerul Cuvântului lui Dumnezeu. Numele lui înseamnă „ Dumnezeu este puterea mea”. El este cel care le aduce la cunoştinţă misterul reîncarnării sufletelor care urmează să se nască şi ne instruieşte pe noi toţi în ceea ce priveşte înzestrările şi menirea noastră spirituală în această lume. El este protectorul copiilor şi are grijă de copilul din sufletul fiecăruia dintre noi, oricând creşterea sa este împiedicată, ori este rănit şi are nevoie de iubire. El este cel care ne ajută să trezim acest copil interior cu ajutorul cuvintelor pline de iubire şi tandreţe.

Mâna lui protectoare este mereu prezentă pentru a ocroti ceea ce este natural şi pur în noi. În toate religiile, Gabriel este considerat ca fiind cel mai important mesager divin. El este neobosit în a transmite Cuvântul lui Dumnezeu acelora care îl vor asculta şi vor respecta esenţa divină din ei înşişi. El mai este cunoscut ca fiind şi Ambasadorul Umanităţii, Îngerul Revelaţiilor, Cel ce dăruieşte veştile bune, judecata şi compasiunea divină. El este un Înger al Bucuriei şi Spiritul Adevărului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu