duminică, 10 iulie 2011

crucea vietii...


Nu sta ca o statuie și nu bălmăji rugăciunile ca o mașină muzicală întoarsă cu cheița.Pentru un singur lucru trebuie să ne îngrijim: ca atunci când stăm la rugăciune, fie că suntem acasă ori în biserică, la noi în suflet să fie rugăciune adevărată, adevărată întoarcere și suire a minții noastre către Dumnezeu.

 
Crucea vieții purtată cu folos și cu dăruire și fără cârtire…pildă


Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine!
Sfânta Evanghelie după Matei (cap.10, v.38)

Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
Sfânta Evanghelie după Matei (cap.16, v.24)

Şi chemând la Sine mulţimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
Sfânta Evanghelie după Marcu (cap.8, v.34)

 Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie.
Sfânta Evanghelie după Marcu (cap.10, v.21)
Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie;
Sfânta Evanghelie după Luca (cap.9, v.23)
Şi cel ce nu-şi poartă crucea sa şi nu vine după Mine nu poate să fie ucenicul Meu.
Sfânta Evanghelie după Luca (cap.14, v.27)
Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel (cap.1, v.17)
Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume!
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel (cap.6, v.12; 14)
Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.
Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel (cap.12, v.2)
Şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel (cap.2, v.16)
S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce.
Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel (cap.2, v.8)
Ştergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce.
Dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce.
Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel (cap.2, v.14-15)
Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului (Sf.Cruce) şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.
Sfânta Evanghelie după Matei (cap.24, v.30)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu