duminică, 10 iulie 2011

Cine este Dumnezeu...

„... De unde-mi va veni ajutorul?
Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.”
(Psalmul 121:1,2)

„Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui.
Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”
(Ieremia 9:23,24)


„Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.” 
 (Psalmul 25:3)

„Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toata inima.”    
  (Psalmul 145:18)


„Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.”      
  (Psalmul 147:5) "Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.
 
  (Psalmul 119:130,105)


Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. (Psalmul 19:1)Dumnezeu este făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. 
Dumnezeu este Părintele Ceresc care mângâie sufletele copiilor, oamenilor bolnavi, a celor bătrâni şi săraci. 
Dumnezeu este iubire; stă scris pe fiecare boboc de floare, pe fiecare fir de iarbă. 
Dumnezeu preface mugurul în floare şi din floare face fruct. 
Dumnezeu este pentru întregul univers izvorul vieţii, al luminii şi al bucuriei. 
Dumnezeu veghează asupra somnului copiilor şi îi păzeste de ce este rău. 
Dumnezeu ne dă mijloacele prin care noi să putem ajuta pe aproapele nostru aflat în suferinţă. 
Dumnezeu este totdeauna cu cel credincios. 
Bunătatea şi măreţia lui Dumnezeu este fără margini. 
Dumnezeu cârmuieşte lumea
Dumnezeul nostru este Tată bun şi iubitor.

Diaconiţa Bianca Gabriela
Clasa a II-a B,
Școala Generală Mihai Viteazul-Galaţi„Şi a zis Petru: «Doamne, către noi spui pilda aceasta sau şi către toţi?». Şi a zis Domnul: «Cine este iconomul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale, ca să le dea, la vreme, partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul, o va găsi făcând aşa. Adevărat vă spun că o va pune peste toate avuţiile sale. Iar de va zice sluga aceea în inima sa: Stăpânul meu zăboveşte să vină, şi va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, şi să mănânce, şi să bea şi să se îmbete, veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua în care ea nu se aşteaptă şi în ceasul în care ea nu ştie şi o va tăia în două, iar partea ei va pune-o cu cei necredincioşi. Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere».“ (Luca 12, 41-48)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu